Round-Edge Stoneware Tree

0.81 lb
$9.00

3-1/4" Round x 7-1/4"H Stoneware Tree w/ Round Edge Design, Reactive Glaze (Each One Will Vary).

XM5642