Round Gray-Blue Stoneware Bowl

$20.00

Round Gray-Blue Stoneware Bowl 8-3/4”